Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

Patron Karol Brzostowski

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

Sikorskiego 5
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

876102331
Regon 28004209100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 mieści się w miejscowości Ełk pod adresem Sikorskiego 5. Nr tel. do szkoły zawodowej to 876102331. Nr faksu: 876102331. Zasadnicza szkoła zawodowa mieści się na terenie gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Witrynę internetową zasadniczej szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem www.ekonomiak.neostrada.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 28004209100000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, ale tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zyskuje edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez ucznia. W ZSZ szczególny nacisk kładzie się na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile kursant podejdzie do dobrowolnego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat ełcki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 90. Na 392 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (49 na placówkę), a średnia w województwie to 96,52 (8687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 90 placówek).

Mapa