Gimnazjum Nr 1 Specjalne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 Specjalne

Adres Gimnazjum Nr 1 Specjalne

Grajewska 16a
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1 Specjalne

876103742
Strona
Regon 51946275300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Nr 1 Specjalne znajduje się w miejscowości Ełk pod adresem Grajewska 16a. Telefon do szkoły to 876103742. Numer fax: 876104118. Gimnazjum funkcjonuje na terytorium gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Witrynę internetową gimnazjum znajdziemy pod adresem www.soswmiastoelk.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 51946275300000.

Pobieranie nauki w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 50, z czego 16 to gimnazjalistki, a 34 to chłopcy. Powiat ełcki ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2997 uczniów w powiecie przypada 19 innych jednostek gimnazjalnych (157,74 na placówkę), a średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Mapa