Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Szczuczynie


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Szczuczynie

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Szczuczynie

Szczuki 1
Miejscowość Szczuczyn
Kod pocztowy 19-230
Gmina Szczuczyn
Powiat grajewski
Województwo podlaskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Szczuczynie

862725012
Regon 45115104300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Szczuczynie mieści się w miejscowości Szczuczyn pod adresem Szczuki 1. Telefon do szkoły to 862725012. Numer faksu: 862735286. ZSZ mieści się na terytorium gminy Szczuczyn, powiat grajewski , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły o profilu zawodowym odwiedzimy pod adresem www.zsszczuczyn.pl. Szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 45115104300000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja zajmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat grajewski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo podlaskie - 70. Na 148 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (37 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 54,21 (3795 uczniów na 70 placówek).

Mapa