Gimnazjum Nr 2 W Ełku


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2 W Ełku

Adres Gimnazjum Nr 2 W Ełku

KILIŃSKIEGO 48
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2 W Ełku

876216045
Strona
Regon 51088266600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 W Ełku znajduje się w miejscowości Ełk pod adresem KILIŃSKIEGO 48. Nr tel. do gimnazjum to 876216045. Fax: 876216045. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.g2.elk.edu.pl. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 51088266600000.

Kształcenie w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 559, z czego 284 to dziewczynki, a 275 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 52 nauczycieli, z czego 44 na cały etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 5,5. Powiat ełcki ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2997 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół gimnazjalnych (157,74 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,87 (46316 gimnazjalistów na 307 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Ełk: 21
  • w gminie Ełk: 21
  • powiat ełcki: 35
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa

gimnazjum