Miejskie Przedszkole "bajka" W Elku


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole "Bajka" W Elku

Adres Miejskie Przedszkole "Bajka" W Elku

ks. J. Popiełuszki 6
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 28056476000000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole "bajka" W Elku mieści się w miejscowości Ełk pod adresem ks. J. Popiełuszki 6. Przedszkole ma lokalizację na obszarze gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 28056476000000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczących się w placówce była równa 159, z czego 72 to dziewczynki, a 87 stanowili chłopcy. Powiat ełcki ma zarejestrowane 16 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 1546 uczniów w powiecie przypada 16 innych przedszkoli (96,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,16 (21349 przedszkolaków na 338 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Ełk: 21
  • w gminie Ełk: 21
  • powiat ełcki: 35
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa