Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

11 Listopada 24
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

876216992
Strona
Regon 51946167600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 znajduje się w miejscowości Ełk pod adresem 11 Listopada 24. Telefon do szkoły to 876216992. Faks: 876216991. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na terenie gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły o profilu zawodowym odwiedzimy pod adresem zs1.elk.pl. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się w rejestrze pod numerem 51946167600000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum i szkole średniej technicznej, ale tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zyskuje edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ nauka trwa trzy lata. W ramach zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje praktyczne, o ile wychowanek podejdzie do nieobligatoryjnego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podwyższać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba słuchaczy pobierających naukę w placówce to 190, z czego 40 stanowiły kursantki, a 150 to kursanci. Powiat ełcki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 90. Na 392 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (49 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,52 (8687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 90 placówek).

Mapa