Miejskie Przedszkole I żłobek "ekoludki"


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole I Żłobek "Ekoludki"

Adres Miejskie Przedszkole I Żłobek "Ekoludki"

Kilińskiego 48
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole I Żłobek "Ekoludki"

876104970
Strona
Regon 28057083200000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole I żłobek "ekoludki" znajduje się w miejscowości Ełk pod adresem Kilińskiego 48. Numer tel. do przedszkola to 876104970. Jednostka przedszkolna mieści się na terenie gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową przedszkola znajdziemy pod adresem www.ekoludki.elk.edu.pl. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 28057083200000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 349, z czego 167 to uczennice, a 182 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 21 nauczycieli, z czego 20 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,06 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 20. Powiat ełcki ma zarejestrowane 16 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 1546 uczniów w powiecie przypada 16 innych przedszkoli (96,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,16 (21349 dzieci w wieku przedszkolnym na 338 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ełk: 21
  • w gminie Ełk: 21
  • powiat ełcki: 35
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa