Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Wojewodzinie


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Wojewodzinie

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Wojewodzinie

Wojewodzin 52
Miejscowość Wojewodzin
Kod pocztowy 19-200
Gmina Grajewo
Powiat grajewski
Województwo podlaskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Wojewodzinie

862722231
Regon 45115084200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Wojewodzinie znajduje się w miejscowości Wojewodzin pod adresem Wojewodzin 52. Telefon do szkoły to 862722231. Numer faksu: 862722231. Szkoła zawodowa ma lokalizację na terenie gminy Grajewo, powiat grajewski , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły o profilu zawodowym można odwiedzić pod adresem www.wojewodzin.win.pl. Szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 45115084200000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum i szkole średniej technicznej, lecz tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez ucznia. W szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kompetencje zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do nieobowiązkowego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podnosić swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 126, z czego 55 to uczennice, a 71 stanowili słuchacze. Powiat grajewski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo podlaskie - 70. Na 148 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (37 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 54,21 (3795 uczniów na 70 placówek).

Mapa