Zasadnicza Szkoła Zawodowa N R8


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa N R8

Patron Maciej Rataj

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa N R8

Kajki 4
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa N R8

876102362
Regon 28048878600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa N R8 znajduje się w miejscowości Ełk pod adresem Kajki 4. Numer tel. do szkoły to 876102362. Numer faksu: 876102362. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na terenie gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową zasadniczej szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem www.zs6.elk.edu.pl. Szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 28048878600000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum i technikum, ale tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zyskuje edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole zawodowej szczególny nacisk położono na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do dobrowolnego testu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podwyższać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 82, z czego 45 stanowiły uczennice, a 37 to uczniowie. Powiat ełcki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 90. Na 392 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (49 na placówkę), a średnia w województwie to 96,52 (8687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 90 placówek).

Mapa