Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

Armii Krajowej 1
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

876103109
Strona
Regon 51947293500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 znajduje się w miejscowości Ełk pod adresem Armii Krajowej 1. Telefon do szkoły zawodowej to 876103109. Faks: 876103109. ZSZ działa na terenie gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem zsme.elk.edu.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 51947293500000.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zdobywa wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W szkole zawodowej największy nacisk położono na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kompetencje zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat ełcki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 90. Na 392 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (49 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 96,52 (8687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 90 placówek).

Mapa