Szkoła Podstawowa Nr 7 Z Oddziałami Integracyjnymi W Ełku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 7 Z Oddziałami Integracyjnymi W Ełku

Adres Szkoła Podstawowa Nr 7 Z Oddziałami Integracyjnymi W Ełku

Kilińskiego 48
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 7 Z Oddziałami Integracyjnymi W Ełku

876104855
Strona
Regon 00132572100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 7 Z Oddziałami Integracyjnymi W Ełku znajduje się w miejscowości Ełk pod adresem Kilińskiego 48. Nr tel. do szkoły to 876104855. Numer faksu: 876104855. Jednostka edukacyjna funkcjonuje na terytorium gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły znajdziemy pod adresem www.sp7.elk.edu.pl. Instytucja szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00132572100000.

Szkoła Podstawowa Nr 7 Z Oddziałami Integracyjnymi W Ełku uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 560, z czego 261 to dziewczynki, a 299 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 58 nauczycieli, z czego 51 na pełen etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 7,29. Powiat ełcki ma zarejestrowane 27 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 6188 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół podstawowych (229,19 na placówkę), a średnia w województwie to 177,81 (92818 dzieci w wieku szkolnym na 522 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Ełk: 21
  • w gminie Ełk: 21
  • powiat ełcki: 35
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa