Zasadnicz Szkoła Zawodowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Zasadnicz Szkoła Zawodowa Nr 2

Adres Zasadnicz Szkoła Zawodowa Nr 2

Sikorskiego 7
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicz Szkoła Zawodowa Nr 2

876104323
Regon 51948320600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicz Szkoła Zawodowa Nr 2 mieści się w miejscowości Ełk pod adresem Sikorskiego 7. Nr tel. do szkoły zawodowej to 876104323. Numer faksu: 876104323. Zasadnicza szkoła zawodowa mieści się na terenie gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Portal internetowy ZSZ znajdziemy pod adresem www.zs2.elk.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 51948320600000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia obejmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kwalifikacje praktyczne, o ile kursant przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat ełcki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 90. Na 392 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (49 na placówkę), a średnia w województwie to 96,52 (8687 uczniów na 90 placówek).

Mapa