Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 Dla Dorosłych

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 Dla Dorosłych

Matejki 1
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 Dla Dorosłych

876217878
Strona
Regon 51954893400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Ełk pod adresem Matejki 1. Telefon do szkoły to 876217878. Numer fax: 876217878. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje na obszarze gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły o profilu zawodowym można znaleźć pod adresem www.ckpiu.pl. Szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 51954893400000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, lecz tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W ramach zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez kursanta. W ZSZ największy nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kompetencje zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do nieobowiązkowego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podnosić swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat ełcki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 90. Na 392 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (49 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 96,52 (8687 uczniów na 90 placówek).

Mapa