Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Koszykowa 1
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

876204332
Regon 51945854000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 mieści się w miejscowości Ełk pod adresem Koszykowa 1. Nr tel. do szkoły zawodowej to 876204332. Fax: 876204332. Szkoła zawodowa znajduje się na obszarze gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły o profilu zawodowym odwiedzimy pod adresem zs3.elk.pl. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 51945854000000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Kursant zyskuje edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja obejmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez ucznia. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kompetencje praktyczne, o ile uczeń podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podwyższać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat ełcki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 90. Na 392 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (49 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,52 (8687 uczniów na 90 placówek).

Mapa