Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Grajewie


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Grajewie

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Grajewie

Ełcka 11
Miejscowość Grajewo
Kod pocztowy 19-200
Gmina miasto Grajewo
Powiat grajewski
Województwo podlaskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Grajewie

862723115
Strona
Regon 45109928800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Grajewie mieści się w miejscowości Grajewo pod adresem Ełcka 11. Nr tel. do szkoły zawodowej to 862723115. Numer faksu: 862723115. Szkoła zawodowa działa na terytorium gminy Grajewo, powiat grajewski , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www zasadniczej szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.zss3.grajewo.net.pl. Szkoła o profilu zawodowym widnieje w rejestrze pod numerem 45109928800000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja trwa trzy lata. W zależności od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez słuchacza. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk kładzie się na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do nieobligatoryjnego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podnosić swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce była równa 22, z czego 10 to uczennice, a 12 to kursanci. Powiat grajewski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo podlaskie - 70. Na 148 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (37 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 54,21 (3795 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 70 placówek).

Mapa