Publiczne Gimnazjum W Szewnie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Szewnie

Patron brak

Adres Publiczne Gimnazjum W Szewnie

Langiewicza 3
Miejscowość Szewna
Kod pocztowy 27-400
Gmina Bodzechów
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Szewnie

412654125
Strona
Regon 29111855200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Szewnie znajduje się w miejscowości Szewna pod adresem Langiewicza 3. Telefon do szkoły to 412654125. Numer faksu: 412654125. Gimnazjum mieści się na terenie gminy Bodzechów, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.pgszewna.hekko.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 29111855200000.

Edukacja w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 328, z czego 152 to dziewczynki, a 176 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 36 nauczycieli, z czego 29 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,14. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 21 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 3411 uczniów w powiecie przypada 21 innych gimnazjów (162,43 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,77 (38341 uczniów na 256 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Szewna: 1
  • w gminie Bodzechów: 7
  • powiat ostrowiecki: 51
  • województwo świętokrzyskie: 584

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.85-2.230.71
20062.8-1.261.83
20073.8-1.291.4
2008-5.25-1.780.62
2009-2.37-1.080.71
20105.03-2.221.12
20114.5-2.460.09
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.16-2.95-0.03
20061.17-2.241.94
20071.18-2.190.87
20082.02-3.020.13
2009-1.09-2.16-0.8
20102.35-1.76-0.1
2011-8.83-1.72-1.03

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa