Liceum Ogólnokształcące Nr Ii


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące Nr Ii

Patron Joachim Chreptowicz

Adres Liceum Ogólnokształcące Nr Ii

Jana Rosłońskiego 1
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Liceum Ogólnokształcące Nr Ii

412666162
Strona
Regon 29238299500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Liceum Ogólnokształcące Nr Ii mieści się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem Jana Rosłońskiego 1. Numer tel. do liceum to 412666162. Nr fax: 412666162. Liceum ma lokalizację na terytorium gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www liceum odwiedzimy pod adresem www.lo2.ostrowiec.pl. Liceum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 29238299500000.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone też klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 395, z czego 232 to uczennice, a 163 stanowili wychowankowie. W liceum pracuje łącznie 42 nauczycieli, z czego 34 na pełen etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,25. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 18 liceów, a województwo świętokrzyskie - 188. Na 1985 uczniów w powiecie przypada 18 innych licealnych szkół średnich (110,28 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 114,16 (21463 uczniów na 188 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • w gminie Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • powiat ostrowiecki: 51
  • województwo świętokrzyskie: 584

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 138 60,60 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 18 78,80 % -
matematyka pisemny podstawowy 138 83,60 % -
język angielski pisemny podstawowy 119 87,70 % -
język francuski pisemny podstawowy 1 98,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 60,60 % 3 (z 16) 3 (z 16) 3 (z 18) 19 (z 188)
język niemiecki pisemny podstawowy 78,80 % 2 (z 14) 2 (z 14) 2 (z 16) 6 (z 111)
matematyka pisemny podstawowy 83,60 % 1 (z 16) 1 (z 16) 1 (z 18) 4 (z 187)
język angielski pisemny podstawowy 87,70 % 1 (z 16) 1 (z 16) 1 (z 18) 7 (z 188)
język francuski pisemny podstawowy 98,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 8)

Mapa