Gimnazjum W Daszynie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Daszynie

Adres Gimnazjum W Daszynie

Daszyna 26a
Miejscowość Daszyna
Kod pocztowy 99-107
Gmina Daszyna
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Daszynie

243891325
Regon 47224708300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Daszynie znajduje się w miejscowości Daszyna pod adresem Daszyna 26a. Nr tel. do gimnazjum to 243891325. Faks: 243891325. Jednostka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Daszyna, powiat łęczycki , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gimnazjumdaszyna.pl. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 47224708300000.

Edukacja w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci stosownego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 106, z czego 48 stanowiły uczennice, a 58 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,33. Powiat łęczycki ma zarejestrowane 10 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 1715 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół gimnazjalnych (171,5 na placówkę), a średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Daszyna: 2
  • w gminie Daszyna: 3
  • powiat łęczycki: 35
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.39-1.79-0.39
2006-1.07-1.41-1.07
20072.040.292.04
2008-2.2-0.95-2.2
20096.072.716.07
20101.960.971.96
20114.931.084.93
Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.21-1.224.21
20064.03-0.734.03
20073.84-0.393.84
20081.86-0.451.86
20095.40.535.4
20102.34-0.62.34
20115.340.635.34

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa