Gimnazjum W Gnojnie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Gnojnie

Adres Gimnazjum W Gnojnie

Miejscowość Gnojno
Kod pocztowy 28-114
Gmina Gnojno
Powiat buski
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Gnojnie

413532136
Regon 29237086800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Gnojnie mieści się w miejscowości Gnojno pod adresem . Nr tel. do szkoły to 413532136. Numer fax: 413532136. Szkoła gimnazjalna działa na terytorium gminy Gnojno, powiat buski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 29237086800000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy oceniają. Wyniki egzaminu w formie stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce wynosiła 160, z czego 82 stanowiły uczennice, a 78 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 13 na cały etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 3,25. Powiat buski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 2284 uczniów w powiecie przypada 15 innych gimnazjów (152,27 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,77 (38341 gimnazjalistów na 256 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Gnojno: 2
  • w gminie Gnojno: 3
  • powiat buski: 30
  • województwo świętokrzyskie: 584

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.2-2.47-6.2
20062.680.892.68
2007-7.57-3.52-7.57
2008-0.38-1.34-0.38
2009-1.92-1.95-1.92
20104.040.274.04
2011-3.071.94-3.07
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-8.8-1.79-8.8
2006-5.02-2.43-5.02
2007-12.19-4.35-12.19
2008-1.36-1.13-1.36
2009-4.53-2.48-4.53
2010-5.17-1.48-5.17
2011-7.76-0.52-7.76

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa