Szkoła Podstawowa W Siedlcu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Siedlcu

Adres Szkoła Podstawowa W Siedlcu

16a
Miejscowość Siedlec
Kod pocztowy 99-100
Gmina Łęczyca
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Siedlcu

247211427
Regon 00111301900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Siedlcu znajduje się w miejscowości Siedlec pod adresem 16a. Telefon do szkoły podstawowej to 247211427. Nr faksu: 247211427. Instytucja szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Łęczyca, powiat łęczycki , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła znajduje się w rejestrze pod numerem 00111301900000.

Szkoła Podstawowa W Siedlcu uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 79, z czego 45 stanowiły dziewczynki, a 34 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 9. Powiat łęczycki ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 3365 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (152,95 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Siedlec: 1
  • w gminie Łęczyca: 6
  • powiat łęczycki: 35
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa