Gimnazjum Nr 3 W Kutnie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 3 W Kutnie

Patron Henryk Sienkiewicz

Adres Gimnazjum Nr 3 W Kutnie

Łęczycka 11
Miejscowość Kutno
Kod pocztowy 99-300
Gmina miasto Kutno
Powiat kutnowski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 3 W Kutnie

242533072
Regon 47221765600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 3 W Kutnie znajduje się w miejscowości Kutno pod adresem Łęczycka 11. Numer tel. do gimnazjum to 242533072. Fax: 242533072. Szkoła gimnazjalna działa na obszarze gminy Kutno, powiat kutnowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.gim3kutno.szkoly.lodz.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 47221765600000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce była równa 267, z czego 126 to dziewczynki, a 141 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 32 nauczycieli, z czego 26 na cały etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4,33. Powiat kutnowski ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2926 uczniów w powiecie przypada 20 innych jednostek gimnazjalnych (146,3 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Kutno: 20
  • w gminie Kutno: 20
  • powiat kutnowski: 48
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa