Szkoła Podstawowa W Witoni


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Witoni

Adres Szkoła Podstawowa W Witoni

SZKOLNA 4
Miejscowość Witonia
Kod pocztowy 99-335
Gmina Witonia
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Witoni

243564019
Strona
Regon 00063177500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Witoni znajduje się w miejscowości Witonia pod adresem SZKOLNA 4. Nr tel. do szkoły podstawowej to 243564019. Numer faksu: 243564019. Jednostka szkolna działa na terenie gminy Witonia, powiat łęczycki , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy placówki edukacyjnej można znaleźć pod adresem spwitonia.pl. Jednostka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00063177500000.

Szkoła Podstawowa W Witoni rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 206, z czego 89 to uczennice, a 117 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 17 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5,67. Powiat łęczycki ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 3365 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (152,95 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Witonia: 2
  • w gminie Witonia: 2
  • powiat łęczycki: 35
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa