Gimnazjum Specjalne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne

Adres Gimnazjum Specjalne

Kaliska 13
Miejscowość Łęczyca
Kod pocztowy 99-100
Gmina miasto Łęczyca
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne

247213585
Regon 47224135300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne mieści się w miejscowości Łęczyca pod adresem Kaliska 13. Numer tel. do gimnazjum to 247213585. Nr faksu: 247213585. Jednostka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Łęczyca, powiat łęczycki , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 47224135300000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 34, z czego 11 to uczennice, a 23 stanowili chłopcy. Powiat łęczycki ma zarejestrowane 10 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 1715 uczniów w powiecie przypada 10 innych gimnazjów (171,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Mapa