Szkoła Podstawowa W Jackowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Jackowie

Adres Szkoła Podstawowa W Jackowie

2
Miejscowość Jacków
Kod pocztowy 42-282
Gmina Kruszyna
Powiat częstochowski
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Jackowie

343202021
Regon 00109759100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Jackowie mieści się w miejscowości Jacków pod adresem 2. Numer tel. do szkoły to 343202021. Szkoła podstawowa funkcjonuje na terytorium gminy Kruszyna, powiat częstochowski , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy instytucji edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.spjackow.za.pl. Placówka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00109759100000.

Szkoła Podstawowa W Jackowie przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce to 55, z czego 24 to dziewczynki, a 31 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,22 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 0,5. Powiat częstochowski ma zarejestrowane 78 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 7703 uczniów w powiecie przypada 78 innych szkół podstawowych (98,76 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Jacków: 1
  • w gminie Kruszyna: 3
  • powiat częstochowski: 71
  • województwo śląskie: 2020

Mapa