Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W łęczycy


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Łęczycy

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Łęczycy

Szkolna 4
Miejscowość Łęczyca
Kod pocztowy 99-100
Gmina miasto Łęczyca
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Łęczycy

247210355
Regon 47220824900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W łęczycy znajduje się w miejscowości Łęczyca pod adresem Szkolna 4. Numer telefonu do szkoły to 247210355. Numer fax: 247212750. Gimnazjum działa na terenie gminy Łęczyca, powiat łęczycki , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gimlca.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 47220824900000.

Nauka w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów uczących się w placówce była równa 410, z czego 183 stanowiły gimnazjalistki, a 227 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 42 nauczycieli, z czego 38 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 9,5. Powiat łęczycki ma zarejestrowane 10 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 1715 uczniów w powiecie przypada 10 innych gimnazjów (171,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Łęczyca: 8
  • w gminie Łęczyca: 8
  • powiat łęczycki: 35
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.7-1.79-3.7
2006-1.98-1.41-1.98
20072.820.292.82
2008-0.49-0.95-0.49
20090.732.710.73
2010-0.950.97-0.95
2011-1.441.08-1.44
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.05-1.22-4.05
2006-3.42-0.73-3.42
2007-3.07-0.39-3.07
2008-0.72-0.45-0.72
20090.060.530.06
2010-1.98-0.6-1.98
2011-3.230.63-3.23

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa