Samorządowa Szkoła Podstawowa Im. Wł. łokietka W Topoli Królewskiej


Najważniejsze informacje - Samorządowa Szkoła Podstawowa Im. Wł. Łokietka W Topoli Królewskiej

Patron Władysław Łokietek

Adres Samorządowa Szkoła Podstawowa Im. Wł. Łokietka W Topoli Królewskiej

67
Miejscowość Topola Królewska
Kod pocztowy 99-100
Gmina Łęczyca
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowa Szkoła Podstawowa Im. Wł. Łokietka W Topoli Królewskiej

247223423
Regon 00111352200000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowa Szkoła Podstawowa Im. Wł. łokietka W Topoli Królewskiej znajduje się w miejscowości Topola Królewska pod adresem 67. Nr tel. do szkoły to 247223423. Fax: 247223423. Jednostka edukacyjna działa na terenie gminy Łęczyca, powiat łęczycki , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową placówki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.stopola.edupage.org. Placówka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00111352200000.

Samorządowa Szkoła Podstawowa Im. Wł. łokietka W Topoli Królewskiej uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce to 249, z czego 131 stanowiły uczennice, a 118 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 23 nauczycieli, z czego 19 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 4,75. Powiat łęczycki ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 3365 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (152,95 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Topola Królewska: 2
  • w gminie Łęczyca: 6
  • powiat łęczycki: 35
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa