Gimnazjum Im.czesława Miłosza W Topoli Królewskiej


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im.czesława Miłosza W Topoli Królewskiej

Patron Czesław Miłosz

Adres Gimnazjum Im.czesława Miłosza W Topoli Królewskiej

66
Miejscowość Topola Królewska
Kod pocztowy 99-100
Gmina Łęczyca
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im.czesława Miłosza W Topoli Królewskiej

247223231
Regon 47224128700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im.czesława Miłosza W Topoli Królewskiej mieści się w miejscowości Topola Królewska pod adresem 66. Numer telefonu do szkoły to 247223231. Nr faksu: 247223231. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Łęczyca, powiat łęczycki , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem gmtk2.republika.pl. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 47224128700000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 395, z czego 191 to gimnazjalistki, a 204 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 34 nauczycieli, z czego 28 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4,67. Powiat łęczycki ma zarejestrowane 10 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 1715 uczniów w powiecie przypada 10 innych jednostek gimnazjalnych (171,5 na placówkę), a średnia w województwie to 156,9 (69665 gimnazjalistów na 444 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Topola Królewska: 2
  • w gminie Łęczyca: 6
  • powiat łęczycki: 35
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.13-1.79-1.13
20065.65-1.415.65
20072.360.292.36
20081.06-0.951.06
20094.822.714.82
20102.630.972.63
20114.011.084.01
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.28-1.22-0.28
20064.54-0.734.54
20071.52-0.391.52
20080.31-0.450.31
20092.030.532.03
20100.64-0.60.64
20112.450.632.45

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa