Gimnazjum Im. Jana Kochanowskiego W Grabowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Jana Kochanowskiego W Grabowie

Patron Jan Kochanowski

Adres Gimnazjum Im. Jana Kochanowskiego W Grabowie

Jana Kochanowskiego 2
Miejscowość Grabów
Kod pocztowy 99-150
Gmina Grabów
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Jana Kochanowskiego W Grabowie

632734545
Regon 47223742300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Jana Kochanowskiego W Grabowie mieści się w miejscowości Grabów pod adresem Jana Kochanowskiego 2. Nr tel. do szkoły to 632734545. Nr faksu: 632734545. Szkoła gimnazjalna działa na terenie gminy Grabów, powiat łęczycki , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem gimnazjumgrabow.com. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 47223742300000.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 201, z czego 98 stanowiły gimnazjalistki, a 103 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 25 nauczycieli, z czego 19 na cały etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 3,17. Powiat łęczycki ma zarejestrowane 10 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 1715 uczniów w powiecie przypada 10 innych placówek gimnazjalnych (171,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 gimnazjalistów na 444 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Grabów: 2
  • w gminie Grabów: 5
  • powiat łęczycki: 35
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.7-1.790.7
20060.7-1.410.7
2007-4.390.29-4.39
20081.58-0.951.58
20094.552.714.55
20101.190.971.19
2011-0.631.08-0.63
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.33-1.220.33
20061.3-0.731.3
2007-1.97-0.39-1.97
20080.26-0.450.26
2009-0.480.53-0.48
2010-2.36-0.6-2.36
20110.280.630.28

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa