Gimnazjum W Byszewie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Byszewie

Adres Gimnazjum W Byszewie

28a
Miejscowość Byszew
Kod pocztowy 99-300
Gmina Kutno
Powiat kutnowski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Byszewie

243560285
Regon 47223991300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Byszewie znajduje się w miejscowości Byszew pod adresem 28a. Nr tel. do gimnazjum to 243560285. Jednostka gimnazjalna mieści się na terenie gminy Kutno, powiat kutnowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 47223991300000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 146, z czego 70 to gimnazjalistki, a 76 stanowili gimnazjaliści. Powiat kutnowski ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2926 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół gimnazjalnych (146,3 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.87-4.47-6.86
2006-0.69-3.21-2.89
2007-1.43-3.23-3.84
20082.03-2.69-4.58
2009-0.32-1.48-3.7
2010-5.48-2.56-3.14
20110.49-4.77-5.9
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.9-5.83-8.16
2006-1.25-5.51-6.52
20071.81-4.12-5.36
2008-2.81-4.2-5.33
20090.83-3.67-6.27
2010-1.61-2.92-4.81
2011-3.39-4.3-6.16

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa