Gimnazjum W Gołębiewku Przy Zespole Szkół W Gołebiewku


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Gołębiewku Przy Zespole Szkół W Gołebiewku

Adres Gimnazjum W Gołębiewku Przy Zespole Szkół W Gołebiewku

Gołębiewek Nowy 54
Miejscowość Gołębiewek Nowy
Kod pocztowy 99-300
Gmina Kutno
Powiat kutnowski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Gołębiewku Przy Zespole Szkół W Gołebiewku

243560203
Regon 47317559800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Gołębiewku Przy Zespole Szkół W Gołebiewku mieści się w miejscowości Gołębiewek Nowy pod adresem Gołębiewek Nowy 54. Telefon do gimnazjum to 243560203. Nr fax: 243560203. Jednostka gimnazjalna mieści się na terenie gminy Kutno, powiat kutnowski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 47317559800000.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce to 99, z czego 52 stanowiły gimnazjalistki, a 47 to gimnazjaliści. Powiat kutnowski ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2926 uczniów w powiecie przypada 20 innych placówek gimnazjalnych (146,3 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2006-0.68-3.21-2.89
2007-0.73-3.23-3.84
2008-9.29-2.69-4.58
2009-0.82-1.48-3.7
2010-3.44-2.56-3.14
2011-7.45-4.77-5.9
Rok Szkoła Gmina Powiat
2006-6.21-5.51-6.52
2007-4.34-4.12-5.36
2008-5.95-4.2-5.33
2009-2.97-3.67-6.27
2010-2.95-2.92-4.81
2011-3.42-4.3-6.16

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa