Gimnazjum W Witoni Im. św. Jadwigi Królowej Polski


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Witoni Im. Św. Jadwigi Królowej Polski

Patron Ś. JADWIGA KRÓLOWA POLSKI

Adres Gimnazjum W Witoni Im. Św. Jadwigi Królowej Polski

SZKOLNA 4
Miejscowość Witonia
Kod pocztowy 99-335
Gmina Witonia
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Witoni Im. Św. Jadwigi Królowej Polski

243564115
Strona
Regon 47223950500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Witoni Im. św. Jadwigi Królowej Polski znajduje się w miejscowości Witonia pod adresem SZKOLNA 4. Numer telefonu do szkoły to 243564115. Nr faksu: 243564115. Jednostka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Witonia, powiat łęczycki , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum znajdziemy pod adresem WWW.GIMWITONIA.SZKOLNASTRONA.PL. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 47223950500000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce to 98, z czego 41 stanowiły dziewczynki, a 57 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,33. Powiat łęczycki ma zarejestrowane 10 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 1715 uczniów w powiecie przypada 10 innych gimnazjów (171,5 na placówkę), a średnia w województwie to 156,9 (69665 gimnazjalistów na 444 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Witonia: 2
  • w gminie Witonia: 2
  • powiat łęczycki: 35
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.63-1.79-1.63
2006-1.76-1.41-1.76
20074.580.294.58
20082.86-0.952.86
20096.742.716.74
20109.350.979.35
20117.061.087.06
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.01-1.22-1.01
20060.55-0.730.55
20074.34-0.394.34
20084.85-0.454.85
20091.730.531.73
20106.69-0.66.69
20112.990.632.99

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum