Gimnazjum Im. Rodziny Rembielińskich W Krośniewicach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Rodziny Rembielińskich W Krośniewicach

Adres Gimnazjum Im. Rodziny Rembielińskich W Krośniewicach

Łęczycka 17
Miejscowość Krośniewice
Kod pocztowy 99-340
Gmina Krośniewice
Powiat kutnowski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Rodziny Rembielińskich W Krośniewicach

242523089
Regon 47221913500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Rodziny Rembielińskich W Krośniewicach mieści się w miejscowości Krośniewice pod adresem Łęczycka 17. Numer telefonu do gimnazjum to 242523089. Nr faksu: 242523089. Gimnazjum mieści się na terytorium gminy Krośniewice, powiat kutnowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem gimkace.info. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 47221913500000.

Nauka w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy sprawdzają. Wyniki testu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 237, z czego 125 to dziewczynki, a 112 to chłopcy. Powiat kutnowski ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2926 uczniów w powiecie przypada 20 innych placówek gimnazjalnych (146,3 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.04-4.47-7.04
2006-2.95-3.21-2.95
2007-5.85-3.23-5.85
2008-3.89-2.69-3.89
2009-2.29-1.48-2.29
2010-5.53-2.56-5.53
2011-0.68-4.77-0.68
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-9.9-5.83-9.9
2006-4.99-5.51-4.99
2007-8.59-4.12-8.59
2008-5.35-4.2-5.35
2009-5.06-3.67-5.06
2010-5.87-2.92-5.87
2011-1.34-4.3-1.34

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa