Publiczna Szkoła Podstawowa W Mazewie


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Mazewie

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Mazewie

68
Miejscowość Mazew
Kod pocztowy 99-107
Gmina Daszyna
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Mazewie

243890442
Regon 00069218500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Mazewie znajduje się w miejscowości Mazew pod adresem 68. Telefon do szkoły podstawowej to 243890442. Fax: 243890442. Placówka szkolna znajduje się na terenie gminy Daszyna, powiat łęczycki , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową jednostki szkolnej znajdziemy pod adresem www.spmazew.pl. Jednostka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00069218500000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Mazewie rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 113, z czego 52 stanowiły uczennice, a 61 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 3. Powiat łęczycki ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 3365 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (152,95 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Mazew: 1
  • w gminie Daszyna: 3
  • powiat łęczycki: 35
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa