Gimnazjum Nr 4


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 4

Patron Jerzy Braun

Adres Gimnazjum Nr 4

Bitwy pod Studziankami 5
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 4

146217461
Strona
Regon 85173469000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 4 mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem Bitwy pod Studziankami 5. Nr tel. do gimnazjum to 146217461. Numer fax: 146217461. Jednostka gimnazjalna działa na obszarze gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem http://gim4tarnow.pl/. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 85173469000000.

Nauka w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczących się w placówce wynosiła 384, z czego 164 to dziewczynki, a 220 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 39 nauczycieli, z czego 27 na pełen etat oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,25. Powiat tarnów ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 3199 uczniów w powiecie przypada 22 innych gimnazjów (145,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa