Przedszkole Publiczne Nr 1 Z Oddziałami Integracyjnymi W Tarnowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 1 Z Oddziałami Integracyjnymi W Tarnowie

Adres Przedszkole Publiczne Nr 1 Z Oddziałami Integracyjnymi W Tarnowie

Lwowska 38
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 1 Z Oddziałami Integracyjnymi W Tarnowie

146213824
Regon 85043144300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 1 Z Oddziałami Integracyjnymi W Tarnowie znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem Lwowska 38. Nr tel. do przedszkola to 146213824. Fax: 146213824. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem pp1.edunet.tarnow. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 85043144300000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 94, z czego 41 to uczennice, a 53 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,5. Powiat tarnów ma zarejestrowane 37 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3255 uczniów w powiecie przypada 37 innych przedszkoli (87,97 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa