Przedszkole Publiczne Nr 31


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 31

Adres Przedszkole Publiczne Nr 31

Promienna 13
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 31

146556610
Strona
Regon 85043143700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 31 mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem Promienna 13. Numer tel. do przedszkola to 146556610. Jednostka przedszkolna działa na terenie gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową przedszkola można znaleźć pod adresem www.przedszkole31.edunet.tarnow.pl. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 85043143700000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 145, z czego 73 stanowiły dziewczynki, a 72 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 13 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 6,5. Powiat tarnów ma zarejestrowane 37 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3255 uczniów w powiecie przypada 37 innych przedszkoli (87,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa