Gimnazjum Nr 8


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 8

Patron Stanisław Westwalewicz

Adres Gimnazjum Nr 8

Os. Legionów H. Dąbrowskiego 16
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 8

146224341
Regon 85173903100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 8 znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem Os. Legionów H. Dąbrowskiego 16. Nr tel. do gimnazjum to 146224341. Nr faksu: 146224341. Gimnazjum ma lokalizację na obszarze gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 85173903100000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 179, z czego 74 stanowiły gimnazjalistki, a 105 to chłopcy. Powiat tarnów ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 3199 uczniów w powiecie przypada 22 innych placówek gimnazjalnych (145,41 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.371.131.13
2006-1.10.290.29
20070.06-1.38-1.38
2008-0.381.471.47
2009-1.84-1.71-1.71
2010-3.491.871.87
2011-4.991.371.37
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.661.831.83
2006-2.411.231.23
2007-0.02-0.31-0.31
2008-2.971.311.31
2009-3.781.941.94
2010-8.31.371.37
2011-5.880.860.86

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa