Szkoła Podstawowa Nr 15


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 15

Patron im. Gen. Józefa Bema

Adres Szkoła Podstawowa Nr 15

Krupnicza 8
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 15

146557373
Strona
Regon 00120278600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 15 znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem Krupnicza 8. Numer tel. do szkoły podstawowej to 146557373. Numer faksu: 146557373. Placówka edukacyjna mieści się na terytorium gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www placówki szkolnej można znaleźć pod adresem www.sp15.tarnow.pl. Instytucja szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00120278600000.

Szkoła Podstawowa Nr 15 uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 449, z czego 226 stanowiły uczennice, a 223 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 41 nauczycieli, z czego 38 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 12,67. Powiat tarnów ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 5294 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (230,17 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa