Szkoła Podstawowa Nr 15


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 15

Patron im. Gen. Józefa Bema

Adres Szkoła Podstawowa Nr 15

Krupnicza 8
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 15

146557373
Regon 00120278600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 15 znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem Krupnicza 8. Numer tel. do szkoły podstawowej to 146557373. Numer faksu: 146557373. Placówka edukacyjna mieści się na terytorium gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www placówki szkolnej można znaleźć pod adresem www.sp15.tarnow.pl. Instytucja szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00120278600000.

Szkoła Podstawowa Nr 15 uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 449, z czego 226 stanowiły uczennice, a 223 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 41 nauczycieli, z czego 38 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 12,67. Powiat tarnów ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 5294 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (230,17 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa