Niepubliczne Gimnazjum Stowarzyszenia "siódemka" W Tarnowie


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Gimnazjum Stowarzyszenia "Siódemka" W Tarnowie

Adres Niepubliczne Gimnazjum Stowarzyszenia "Siódemka" W Tarnowie

Poniatowskiego 5
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Gimnazjum Stowarzyszenia "Siódemka" W Tarnowie

146991200
Strona
Regon 12078292300039
Organ prowadzący Stowarzyszenie "Siódemka" w Tarnowie

Niepubliczne Gimnazjum Stowarzyszenia "siódemka" W Tarnowie znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem Poniatowskiego 5. Numer telefonu do szkoły to 146991200. Fax: 146991202. Gimnazjum działa na terytorium gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem siodemka.tarnow.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 12078292300039. Organ rejestracyjny dla Niepubliczne Gimnazjum Stowarzyszenia "siódemka" W Tarnowie to gmina.

Edukacja w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat tarnów ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 3199 uczniów w powiecie przypada 22 innych placówek gimnazjalnych (145,41 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.661.131.13
20064.50.290.29
2007-1.46-1.38-1.38
2008-0.861.471.47
20095.06-1.71-1.71
2010-0.991.871.87
20114.471.371.37
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.831.831.83
20062.61.231.23
2007-0.75-0.31-0.31
20085.331.311.31
20096.561.941.94
2010-2.471.371.37
2011-2.190.860.86

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa