Szkoła Podstawowa Nr 5


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 5

Patron im. Tadeusza Kościuszki

Adres Szkoła Podstawowa Nr 5

Skowronków 8
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 5

146212260
Regon 00120211900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 5 mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem Skowronków 8. Telefon do szkoły podstawowej to 146212260. Nr fax: 146212260. Instytucja edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.sp5.okay.pl. Jednostka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00120211900000.

Szkoła Podstawowa Nr 5 rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających naukę w placówce to 317, z czego 164 stanowiły uczennice, a 153 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 33 nauczycieli, z czego 26 na cały etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 3,71. Powiat tarnów ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 5294 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (230,17 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa