Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum "u Konarskiego" W Tarnowie


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum "U Konarskiego" W Tarnowie

Adres Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum "U Konarskiego" W Tarnowie

Szewska 7
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum "U Konarskiego" W Tarnowie

146557366
Strona
Regon 12074521800000
Organ prowadzący Usługi Edukacyjne Halina Gorycka

Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum "u Konarskiego" W Tarnowie znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem Szewska 7. Telefon do gimnazjum to 146557366. Placówka gimnazjalna działa na terenie gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.ukonarskiego.wiara.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 12074521800000. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum "u Konarskiego" W Tarnowie to gmina.

Pobieranie nauki w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat tarnów ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 3199 uczniów w powiecie przypada 22 innych placówek gimnazjalnych (145,41 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Mapa