Gimnazjum Specjalne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne

Adres Gimnazjum Specjalne

Romanowicza 9
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 85271494900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Specjalne znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem Romanowicza 9. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 85271494900000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy oceniają. Wyniki testu w postaci stosownego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 73, z czego 25 to dziewczynki, a 48 to uczniowie. Powiat tarnów ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 3199 uczniów w powiecie przypada 22 innych gimnazjów (145,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Mapa