Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej - Serafitek


Najważniejsze informacje - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej - Serafitek

Adres Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej - Serafitek

Ochronek 11
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej - Serafitek

146284364
Regon 04001122500023
Organ prowadzący Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej Sióstr Ser

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej - Serafitek mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem Ochronek 11. Numer tel. do przedszkola to 146284364. Numer fax: 146284364. Placówka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 04001122500023. Instytucja rejestracyjna dla Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej - Serafitek to miasto na prawach powiatu.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat tarnów ma zarejestrowane 37 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3255 uczniów w powiecie przypada 37 innych przedszkoli (87,97 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Mapa