Przedszkole Publiczne Nr 32 W Tarnowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 32 W Tarnowie

Adres Przedszkole Publiczne Nr 32 W Tarnowie

Długa 23 A
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 32 W Tarnowie

146559404
Regon 85043174000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 32 W Tarnowie znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem Długa 23 A. Nr tel. do przedszkola to 146559404. Przedszkole znajduje się na terytorium gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem http://pp32.edunet.tarnow.pl/pl. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 85043174000000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 184, z czego 78 to uczennice, a 106 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 17 nauczycieli, z czego 16 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 16. Powiat tarnów ma zarejestrowane 37 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3255 uczniów w powiecie przypada 37 innych przedszkoli (87,97 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa