Szkoła Podstawowa Nr 8


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 8

Patron KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Adres Szkoła Podstawowa Nr 8

BITWY POD STUDZIANKAMI 5
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 8

146211900
Regon 00127750200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 8 znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem BITWY POD STUDZIANKAMI 5. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 146211900. Nr faksu: 146211900. Placówka szkolna działa na terytorium gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00127750200000.

Szkoła Podstawowa Nr 8 przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce to 532, z czego 258 stanowiły dziewczynki, a 274 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 44 nauczycieli, z czego 40 na cały etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 10. Powiat tarnów ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 5294 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (230,17 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa