Niepubliczne Niepłatna Gimnazjum W Tarnowie


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Niepłatna Gimnazjum W Tarnowie

Adres Niepubliczne Niepłatna Gimnazjum W Tarnowie

Błotna 2
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Niepłatna Gimnazjum W Tarnowie

146217511
Regon 85052155400033
Organ prowadzący Helena Tucka

Niepubliczne Niepłatna Gimnazjum W Tarnowie mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem Błotna 2. Numer tel. do szkoły to 146217511. Nr fax: 146217511. Szkoła gimnazjalna działa na terytorium gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 85052155400033. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczne Niepłatna Gimnazjum W Tarnowie to gmina.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego dokumentu uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat tarnów ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 3199 uczniów w powiecie przypada 22 innych placówek gimnazjalnych (145,41 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20074.38-1.38-1.38
2008-4.51.471.47
20092.38-1.71-1.71
20101.541.871.87
20117.081.371.37
Rok Szkoła Gmina Powiat
20076.49-0.31-0.31
2008-0.941.311.31
20094.11.941.94
20103.161.371.37
20116.30.860.86

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa