Niepubliczne Gimnazjum "piętnastka"


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Gimnazjum "Piętnastka"

Adres Niepubliczne Gimnazjum "Piętnastka"

KRUPNICZA 8
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Gimnazjum "Piętnastka"

146559292
Regon 12251523800000
Organ prowadzący BARBARA TYKA

Niepubliczne Gimnazjum "piętnastka" znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem KRUPNICZA 8. Numer tel. do gimnazjum to 146559292. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 12251523800000. Instytucja rejestrująca] dla Niepubliczne Gimnazjum "piętnastka" to gmina.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat tarnów ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 3199 uczniów w powiecie przypada 22 innych jednostek gimnazjalnych (145,41 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Mapa