Przedszkole Publiczne Nr 26


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 26

Adres Przedszkole Publiczne Nr 26

BITWY O WAŁ POMORSKI 11
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 26

146557888
Regon 85043176200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 26 mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem BITWY O WAŁ POMORSKI 11. Telefon do przedszkola to 146557888. Placówka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 85043176200000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 126, z czego 63 stanowiły dziewczynki, a 63 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 2. Powiat tarnów ma zarejestrowane 37 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3255 uczniów w powiecie przypada 37 innych przedszkoli (87,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa