Gimnazjum Nr 2 W Tarnowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2 W Tarnowie

Patron im. Mikołaja Kopernika

Adres Gimnazjum Nr 2 W Tarnowie

Kopernika 5
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2 W Tarnowie

146888088
Strona
Regon 85173926100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 W Tarnowie mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem Kopernika 5. Numer telefonu do szkoły to 146888088. Numer faksu: 146888088. Jednostka gimnazjalna działa na obszarze gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gim2.tarman.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 85173926100000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce to 711, z czego 400 to gimnazjalistki, a 311 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 60 nauczycieli, z czego 53 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 7,57. Powiat tarnów ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 3199 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół gimnazjalnych (145,41 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa