Publiczne Gimnazjum Nr 1 W Grajewie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 1 W Grajewie

Patron Polski Czerwony Krzyż

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 1 W Grajewie

Szkolna 12
Miejscowość Grajewo
Kod pocztowy 19-200
Gmina miasto Grajewo
Powiat grajewski
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 1 W Grajewie

862724828
Strona
Regon 45070014000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 1 W Grajewie mieści się w miejscowości Grajewo pod adresem Szkolna 12. Numer tel. do szkoły to 862724828. Faks: 862722965. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Grajewo, powiat grajewski , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.pg1grajewo.republika.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 45070014000000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 235, z czego 107 stanowiły uczennice, a 128 to chłopcy. Powiat grajewski ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo podlaskie - 233. Na 1748 uczniów w powiecie przypada 9 innych placówek gimnazjalnych (194,22 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 152,65 (35567 dzieci w wieku gimnazjalnym na 233 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.63-1.12-2.63
2006-1.53-0.51-1.53
2007-4.940.34-4.94
2008-5.57-1.06-5.57
2009-3.67-0.32-3.67
2010-0.891.44-0.89
2011-0.91-0.93-0.91
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.61-1.3-2.61
20061.16-0.881.16
2007-3.87-0.52-3.87
2008-5.8-0.28-5.8
2009-2.7-1.33-2.7
2010-3.36-0.31-3.36
20112.31-0.132.31

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa